Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

01

Đăng ký

Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

02

Kiếm điểm

Purchase a product

Nhận 1 stars điểm cho mỗi 1 ₫ chi tiêu

Sign up to the site

Nhận 50000 stars

03

Quy đổi phần thưởng

REWARD22

500000 stars = Giảm 100.000 ₫ cho tất cả mặt hàng